FANDOM


Vintage Dust Mağazaları Palmy Island'ın en şeçkin ve ünlü giyim mağazasıdır. Mağaza sahibi Daniel Colbie'dir. Mağaza yakın bir zaman içinde Vintage Dust Mağaza mirasçısı ve Daniel'ın kızı Caitlin'e geçecekti fakat Caitlin'in öldürülmesiyle Daniel mağazasını bir süre daha kendi elinin altında tutacağını söylemiştir. Fakat ekip Daniel'e ikinci bir kızı olduğunu hatırlatmış Daniel ise diğer kızı Iris'in uçarı biri olduğunu söyleyerek mağazayı ona devretmeyi reddetmiştir.

İmage-1440424278